Personale

Personalet i genbrugsbutikken er frivillige, der afsætter en formiddag eller eftermiddag i ugen til arbejdet.

Der tages hensyn til eventuelle fysiske begrænsninger samt personlige interesser, når der i første omgang skal tildeles et tidspunkt og afdeling
i butikken.

Har du lyst til at være med i arbejdet, kan du henvende dig i butikken. En personlig samtale vil herefter blive aftalt med butikslederen. 

Bestyrelse / Butiksleder

Til varetagelsen af butikkens drift er der nedsat en bestyrelse og udpeget en butiksleder

Butiksleder, Sønderlandsgade         Ingrid Bødker

Butiksledere, Lavhedevej               Jens Peter Primdahl    

                                                   Simon Overgaard 

                                                       

                                            
Formand for bestyrelsen:               Martin Boje Christensen
                                                     Tlf.97411862


Kasserer:                                        Gurli Kramer  

        
Medarbejderrepr:    Bjarne Pedersen og Simon Overgaard
 


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:       
 

 Inger Andersen, Kathrine Damtoft, Bjarne Pedersen, Simon Overgaard, Agnethe Nielsen, Ruth Borg, Lisbeth Høgsberg, Kirsten Granslev, Erling Staunstrup (suppleant)   
   

                                                          

                                                                                                                

                                                   

                                                    

                                                    


| Svar

Nyeste kommentarer