Personale

Personalet i genbrugsbutikken er frivillige, der afsætter en formiddag eller eftermiddag i ugen til arbejdet.

Der tages hensyn til eventuelle fysiske begrænsninger samt personlige interesser, når der i første omgang skal tildeles et tidspunkt og afdeling
i butikken.

Har du lyst til at være med i arbejdet, kan du henvende dig i butikken. En personlig samtale vil herefter blive aftalt med butikslederen. 

Bestyrelse / Butiksleder

Til varetagelsen af butikkens drift er der nedsat en bestyrelse og udpeget en butiksleder

Butiksleder, Sønderlandsgade         Ingrid Bødkerr

Butiksledere, Lavhedevej               Dorte Primdahl

                                                    Jens Peter Primdahl

                                                    Peder Pedersen

                                            
Formand for bestyrelsen:               Martin Boje Christensen
                                                     Tlf.97411862


Kasserer:                                        Gurli Kramer  

        
Medarbejderrepr:    Bjarne Pedersen og Simon Overgaard
 


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:       
 

Inger Mikkelsen, Inger Andersen, Kathrine Damtoft Eva Hansen, Bjarne Pedersen, Simon Overgaard, Agnethe Nielsen, Ruth Borg