Samvirkende Menighedsplejer

Hvem er vi ?

Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig landsorganisation for me-
nighedsplejer i Danmark. Menighedsplejer er både selvstændige menig-
hedsplejeforeninger og menighedsplejen med basis i sognets menighedsråd.

Menighedspleje kan bedst beskrives som det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i sognene.
Vort arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og respekt for det en-
kelte menneskes eget værd.

Vort formål er at inspirere til og støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre. Ikke mindst ældre, syge, ensomme og udsatte børnefamilier sætter vi hjælpeindsatser ind for - i samarbejde med sognene.